Những phím tắt Xóa văn bản hoặc các đối tượng trong powerpoint

Những phím tắt Xóa văn bản hoặc các đối tượng trong powerpoint

 •   19/05/2015 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 590
 •   Phản hồi: 0

Những phím tắt Xóa văn bản hoặc các đối tượng trong powerpoint. Một số Những phím tắt Xóa văn bản hoặc các đối tượng trong powerpoint nên biết khi sử dụng máy tính

Những phím tắt Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng trong powerpoint

Những phím tắt Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng trong powerpoint

 •   19/05/2015 07:43:00 AM
 •   Đã xem: 654
 •   Phản hồi: 0

Những phím tắt Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng trong powerpoint. Một số Những phím tắt Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng trong powerpoint nên biết khi sử dụng máy tính

Những phím tắt Làm việc với các đối tượng đồ họa trong powerpoint

Những phím tắt Làm việc với các đối tượng đồ họa trong powerpoint

 •   19/05/2015 07:42:00 AM
 •   Đã xem: 618
 •   Phản hồi: 0

Những phím tắt Làm việc với các đối tượng đồ họa trong powerpoint. Một số Những phím tắt Làm việc với các đối tượng đồ họa trong powerpoint nên biết khi sử dụng máy tính

Những phím tắt Tạo mới và chỉnh sửa trình chiếu trong powerpoint

Những phím tắt Tạo mới và chỉnh sửa trình chiếu trong powerpoint

 •   19/05/2015 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 645
 •   Phản hồi: 0

Những phím tắt Tạo mới và chỉnh sửa trình chiếu trong powerpoint. Một số Những phím tắt Tạo mới và chỉnh sửa trình chiếu trong powerpoint nên biết khi sử dụng máy tính

Những phím tắt Di chuyển trên màn hình thiết kế slide trong powerpoint

Những phím tắt Di chuyển trên màn hình thiết kế slide trong powerpoint

 •   19/05/2015 05:55:00 AM
 •   Đã xem: 579
 •   Phản hồi: 0

Những phím tắt Di chuyển trên màn hình thiết kế slide trong powerpoint. Một số Những phím tắt Di chuyển trên màn hình thiết kế slide trong powerpoint nên biết khi sử dụng máy tính

Những phím tắt Chỉnh sửa, di chuyển, xóa văn bản, hình ảnh trong Fontpage

Những phím tắt Chỉnh sửa, di chuyển, xóa văn bản, hình ảnh trong Fontpage

 •   19/05/2015 05:46:00 AM
 •   Đã xem: 669
 •   Phản hồi: 0

Những phím tắt Chỉnh sửa, di chuyển, xóa văn bản, hình ảnh trong Fontpage. Một số Những phím tắt Chỉnh sửa, di chuyển, xóa văn bản, hình ảnh trong Fontpage nên biết khi sử dụng máy tính

Những phím tắt Định dạng ký tự và đoạn trong Fontpage

Những phím tắt Định dạng ký tự và đoạn trong Fontpage

 •   19/05/2015 05:43:00 AM
 •   Đã xem: 592
 •   Phản hồi: 0

Những phím tắt Định dạng ký tự và đoạn trong Fontpage. Một số Những phím tắt Định dạng ký tự và đoạn trong Fontpage nên biết khi sử dụng máy tính

Những phím tắt Dán nội dung cho nhiều ô cùng lúc trong Excel

Những phím tắt Dán nội dung cho nhiều ô cùng lúc trong Excel

 •   19/05/2015 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 668
 •   Phản hồi: 0

Những phím tắt Dán nội dung cho nhiều ô cùng lúc trong Excel. Một số Những phím tắt Dán nội dung cho nhiều ô cùng lúc trong Excel nên biết khi sử dụng máy tính

Những phím tắt Chuyển đổi giữa các trang bảng tính trong Excel

Những phím tắt Chuyển đổi giữa các trang bảng tính trong Excel

 •   19/05/2015 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 682
 •   Phản hồi: 0

Những phím tắt Chuyển đổi giữa các trang bảng tính trong Excel. Một số Những phím tắt Chuyển đổi giữa các trang bảng tính trong Excel nên biết khi sử dụng máy tính

Những phím tắt Chuyển đổi giữa các bảng tính đang mở trong Excel

Những phím tắt Chuyển đổi giữa các bảng tính đang mở trong Excel

 •   19/05/2015 05:36:00 AM
 •   Đã xem: 640
 •   Phản hồi: 0

Những phím tắt Chuyển đổi giữa các bảng tính đang mở trong Excel. Một số Những phím tắt Chuyển đổi giữa các bảng tính đang mở trong Excel nên biết khi sử dụng máy tính

Những phím tắt Công thức mảng trong Excel

Những phím tắt Công thức mảng trong Excel

 •   19/05/2015 05:33:00 AM
 •   Đã xem: 841
 •   Phản hồi: 0

Những phím tắt Công thức mảng trong Excel. Một số Những phím tắt Công thức mảng trong Excel nên biết khi sử dụng máy tính

Những phím tắt Chèn cột, dòng, trang bảng tính trong Excel

Những phím tắt Chèn cột, dòng, trang bảng tính trong Excel

 •   19/05/2015 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 600
 •   Phản hồi: 0

Những phím tắt Chèn cột, dòng, trang bảng tính trong Excel. Một số Những phím tắt Chèn cột, dòng, trang bảng tính trong Excel nên biết khi sử dụng máy tính

Những phím tắt di chuyển trong Excel

Những phím tắt di chuyển trong Excel

 •   19/05/2015 05:08:00 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0

Những phím tắt di chuyển trong Excel. Một số Những phím tắt di chuyển trong Excel nên biết khi sử dụng máy tính

Các phím tắt Những phím tắt cơ bản trong Excel

Các phím tắt Những phím tắt cơ bản trong Excel

 •   19/05/2015 04:46:00 AM
 •   Đã xem: 544
 •   Phản hồi: 0

Các phím tắt Những phím tắt cơ bản trong Excel. Một số Các phím tắt Những phím tắt cơ bản trong Excel nên biết khi sử dụng máy tính

Các phím tắt Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới trong Word

Các phím tắt Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới trong Word

 •   19/05/2015 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 578
 •   Phản hồi: 0

Các phím tắt Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới trong Word. Một số Các phím tắt Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới trong Word nên biết khi sử dụng máy tính

Các phím tắt Trong hộp thoại trong Word

Các phím tắt Trong hộp thoại trong Word

 •   19/05/2015 04:41:00 AM
 •   Đã xem: 513
 •   Phản hồi: 0

Các phím tắt Trong hộp thoại trong Word. Một số Các phím tắt Trong hộp thoại trong Word nên biết khi sử dụng máy tính

Các phím tắt Menu & Toolbars trong Word

Các phím tắt Menu & Toolbars trong Word

 •   19/05/2015 04:34:00 AM
 •   Đã xem: 486
 •   Phản hồi: 0

Các phím tắt Menu & Toolbars trong Word. Một số Các phím tắt Menu & Toolbars trong Word nên biết khi sử dụng máy tính

Các phím tắt Sao chép định dạng đoạn văn bản trong Word

Các phím tắt Sao chép định dạng đoạn văn bản trong Word

 •   19/05/2015 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 806
 •   Phản hồi: 0

Các phím tắt Sao chép định dạng đoạn văn bản trong Word. Một số Các phím tắt Sao chép định dạng đoạn văn bản trong Word nên biết khi sử dụng máy tính

Các phím tắt Căn lề đoạn văn bản trong Word

Các phím tắt Căn lề đoạn văn bản trong Word

 •   19/05/2015 04:16:00 AM
 •   Đã xem: 1007
 •   Phản hồi: 0

Các phím tắt Căn lề đoạn văn bản trong Word. Một số Các phím tắt Căn lề đoạn văn bản trong Word nên biết khi sử dụng máy tính

Các phím tắt Định dạng trong Word

Các phím tắt Định dạng trong Word

 •   19/05/2015 04:15:00 AM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0

Các phím tắt Định dạng trong Word. Một số Các phím tắt Định dạng trong Word nên biết khi sử dụng máy tính


Các tin khác

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thống kê truy cập
 •   Đang truy cập 17
 
 •   Hôm nay 841
 •   Tháng hiện tại 19,407
 •   Tổng lượt truy cập 783,507